Hilde Elbers

Wat / What

Word meer wie je bent en wat je wilt zijn:   Creatieve en belichaamde counseling met Creative growth                (for english scroll down)DSC06864

“It feels as if I touched upon a new well awareness”

Verbeter:           Je levenskwaliteit

Ontsnap:            Aan de gevolgen van Trauma

Bevrijdt:             Jezelf van beperkende gewoontes en open nieuwe mogelijkheden.

Ondersteun:      Herstel van verslavende gewoontes

Ontdek:               Je kracht, inspiratie en jou levensdoel.

Versterk:            Je creative stem

Creative growth’s Unieke methode schijnt licht op je leven. Het laat zien op welke manier jij jou levensverhaal met je meedraagt. In je lijf en in je geest. Gebruik de symbolische taal van de kunsten om op een creatieve en kunstzinnige wijze te ontdekken wat belangrijk is voor jou. Wat er in je leeft en wat aandacht nodig heeft.

welke aspecten van jou ervaringen werken terughoudend en belemmerend? Versterk datgene waar jij kracht en inspiratie uit ontleent en leer dat toe te passen:

Zodat je meer jezelf kunt worden en zijn wie je wilt zijn.

Mail me voor een afspraak! Elbershilde@gmail.com

Het creatieve proces bevat gelijkaardige hoogte en dieptepunten, gevoelens en emotionele gesteldheden die je ook in het dagelijks leven ervaart:

Bijvoorbeeld: Angst, wanhoop, radeloosheid, twijfel en woede. Maar ook plezier,verwondering, positieve verrassing, tevredenheid en vervulling.

In het creatieve process leer je je op een flexibele en speelse manier verhouden tot verschillende gemoedstoestanden.

Gevoelens die niet makkelijk in woorden onder te brengen zijn of te identificeren kunnen geuit worden. De kunstvormen bieden een veilige container en houvast voor moeilijkheden. Zodat jij zelf niet alles maar moet dragen vasthouden en begrijpen. De kunst doet het werk voor jou en door jou.

Become more of who you are and what you want to be!  artfull and embodied coaching with Creative Growth

Improve:    Your life’s quality

Escape:       The effects of trauma

Free:             Yourself from restictive habits and open new possibilities

Support:      Recovery from addictive habits

Discover:     Your strengths, inspiration and life’s purpose

Strenghten: Your creative voice

Creative Growth offers a unique method to shine light on your live. It illuminates how you carry your live’s stories in your body and  mind. Use the symbolic language of the arts to discover what matters to you. what is alive inside you and what needs attention.Creativly and artfully: Uncover those parts of your story that hold you back in life and make you smaller! Re- enforce your strengths and learn you how to utilize them so you can:

Become more of who you are and what you want to be! 

Contacteer me voor een sessie, contact me for a session:

Advertisements