Hilde Elbers

Eet problematiek/eatingdisbalance

For English scroll down.

dsc07262

Titel:  Alles is goed, ik ben in connectie

Every Body is Beautiful:

 • Voel je een stille, verdrietige leegte die je verdooft met eten?
 • Merk je dat je binged of overgeeft ook al “ weet je beter” en voel je je daarna vreselijk?
 • Merk je dat je vaak ja zegt tegen mensen maar voel je van binnen angst of woede?
 • Heb je last van een negatief lichaamsbeeld (ook al zeggen anderen dat je goed bent zoals je bent?
 • Eet je eigenlijk te weinig? of te veel? weidt je veel gedachtes aan eten?

Ik  weet vanuit eigen ervaring hoeveel schaamte er kan heersen rondom het moeite met eten hebben, en hoeveel moed het vergt om te uiten dat het zo lastig is. Vaak voel je je alleen en alsof je de enige bent.

Wat kan ik ervaren als ik last heb van een disbalans met eten?

 • Het kan zijn dat je gedachten heel vaak over eten of niet eten gaan, het lijkt alsof “het eten tegen je praat”.
 • Je het moeilijk vindt om in de spiegel te kijken en ziet daarin  iets “vreselijks” ziet wat anderen niet lijken te zien.
 • Het kan zijn dat je veel en rigide sport. Je heel erg kritisch bent op jezelf. En soms is dat eten ineens helemaal prima! Opgelucht haal je adem: “ er is niets mis met me” een poosje later is het echter weer zo ver en voel je je mislukt en aangeslagen.
 • Het kan moeilijk zijn om zonder eten rust te krijgen of spanning te verdragen.
 • Niet eten kan sterk en krachtig voelen terwijl braken of laxeermiddelen voelen als een opluchting.
 • Je checkt jezelf regelmatig in de spiegel en/of op de weegschaal
 • Je schaamt je voor je uitdagingen en isoleert jezelf, het is moeilijk om gezellig te dineren met anderen.

Er is geen “one size fits all” model om te herstellen van eetproblematiek. We gaan samen een “op maat” gemaakt traject in.

In de vertrouwelijke omgeving van mijn professionele praktijk kunnen we jou vragen en moeilijkheden samen onderzoeken. Met veel compassie, en begrip leidt ik je zacht en creatief naar een weg waarop je je beter over jezelf mag gaan voelen. Je komt in je kracht te staan en het gevecht met eten kunt je achter je laten.

“Don’t let the numbers constrain you”

Door  lichaamgerichte therapie kan je:

 • een betere relatie met je lichaam ervaren en het als bron van relevante informatie en wijsheid te leren herkennen.
 • Je lijf als veilige haven ervaren, een plek waar je altijd naar terug kan keren
 • Gevoelens en emoties articuleren die niet makkelijk in woorden onder te brengen zijn of te herkennen.
 • De spanningen die je “wegmaakt” of probeert te controleren met eten of niet eten op een andere wijze doorstaan.
 • Voor meer info zie verslaving

Every body is beautiful:

 • Do you sense a silent, sad emptiness that you numb with food?
 • Do you notice that you binge or purge even though “you know better” and feel awful afterwards?
 • Do you often say yes to others but inside you actually feel fearful ore resentful?
 • Do you have a negative body image of yourself even tough others might say you look fine?
 • Do you actually eat to little? to much? ore are your thoughts constantly with your body ore food?

Out of my own experience I know how much shame there can be around the topic of having troubles with eating. And how much courage it takes to come forward with it. Often you feel alone and isolated and you imagine your the only one, you have to be able to behave “normal”

What can you experience when you have a disbalans with food?

 • It can be that your thoughts evolve around food a lot: eating, not eating and it can seem as if food is “talking to you”
 • You find it hard to look in the mirror and often see something “horrible” that others don’t seem to notice
 • It can be that you exercise a lot ore ridgitly
 • your very critical about yourself
 • All of a sudden you fine with food , your relieved and take a breath: “see nothing is wrong with me, im just fine” A little while later though you slip and feel bad about yourself.
 • Not eating can feel strong and powerful while purging ore the use of laxatives feels like a relief
 • you check yourself in the mirror and ore on the scale a lot.
 • your ashamed about your challenges and its hard to have social events including food.

Their ain’t a “one size fits all” model to recover from eating problematics. We will go together on a journey that is tailor made for you. In the safe surrounding of my practice we will research your questions and challenges together. And will bring you in contact with your strengths and resources.

With a lot of compassion and understanding I will lead you softly and creatively on to a journey where you can start to feel better about yourself. And on a road that leads to leaving your fights with food behind you.

Obsession with food and weight are often attempts to cope with unresolved emotional issues.

With body orientated therapy you can:

 • Improve the relation to you body and experience it as  a place of wisdom and relevant information
 • Experience your body as a safe haven. A place where you can return to and feel at home in.
 • Express feelings and emotions that are not easy to be put in words ore recognisable
 • Experience that the expression of emotions and feelings is something positive and does not need to be feared
 • More info on the benefits see Addiction recovery

 

Advertisements