Hilde Elbers

counseling and coaching

Movement – feelings- image’s – Emotions

Creative Growth: Kunstzinnige en belichaamde therapy. Artfull and embodied therapy  (for english scroll to the bottom!)

Creative Growth werkt met de life art methodiek van Tamalpa. En met mindfulness gebaseerde  oefeningen

WAT:

De Tamalpa life art process is een revolutionair lichaamsgericht en bewegings gebaseerde beeldende kunst therapie waarin tekenen, poetisch schrijven, stemgebruik, en beweging  elkaar ontmoeten. Zonder dat je ooit in je leven getekend, of bewogen hoeft te hebben! Dit is voor iedereen.

Het verlevendigt de dialoog tussen je lichaam en verbeeldingskracht, levenservaringen en kunst maken.

Je gebruikt de symbolische taal van de kunsten om op een creatieve wijze te ontdekken welke aspecten van jou ervaringen terughoudend en belemmerend werken.

Het versterkt datgene waar jij kracht en inspiratie uit ontleent en je leert dat toe te passen.

Zodat je meer jezelf kunt worden en zijn wie je wilt zijn.

Waarom expressieve kunst therapie van Creative Growth?

DSC07254

challenged self Uitgedaagde zelf

Het creatieve proces bevat gelijkaardige hoogte en dieptepunten, gevoelens en emotionele gesteldheden die je ook in het dagelijks leven ervaart:

Bijvoorbeeld: Angst, wanhoop, radeloosheid, twijfel en woede. Maar ook plezier,verwondering, positieve verrassing, tevredenheid en vervulling.

In het creatieve process leer je je op een flexibele en speelse manier verhouden tot verschillende gemoedstoestanden.

Gevoelens die niet makkelijk in woorden onder te brengen zijn of te identificeren kunnen geuit worden. De kunstvormen bieden een veilige container en houvast voor moeilijkheden. Zodat jij zelf niet alles maar moet dragen vasthouden en begrijpen. De kunst doet het werk voor jou en door jou. Dus hoeven we niet heel veel te praten als je dat niet wilt. Je hoeft geen artiest te zijn. of heel creatief. Beweging is ook het bewegen van een pink.

Voor Wie?

Voor iedereen die een completer leven voor zichzelf wenst.

En als je minder last wilt ondervinden van:

power self.

Power self Krachtig zelf

* Verslavende gewoontes: eten, alcohol,drugs,sex, technologie etc.

* Angstaanvallen

* Constante zelfkritiek

* Meer veerkracht wilt ervaren

* Je leven meer diepgang wilt verlenen en je meer verbonden wilt voelen met jezelf en de wereld om je heen.

* Trauma en gevolgen van trauma: Stress, slecht slapen, veranderd gedrag, afwezigheid, lusteloosheid. Gevoel van vast zitten of juist constant rennen.

* kunstenaars die begeleiding willen in hun artistieke loopbaan

* Meer in het moment wilt leven en genieten van dat wat er nu is! ipv constant in het verleden te zijn of je met de toekomst te bezigen!

Mail me voor een afspraak: Elbershilde@gmail.com

Wat levert het je op?

* meer rust en ontspanning. Minder stress in je lijf en in je geest.

* Mentale, emotionele en fysieke veerkracht word groter.

* Vergrote creativiteit

DSC07292

All is well Alles is goed

* Gezonder lichaamsbeeld

* Vergroot zelfvertrouwen.

* Een betere relatie met je lichaam. Het als bron van relevante informatie en wijsheid te leren herkennen.

* Je lijf als veilige haven ervaren, een plek waar je altijd naar terug kan keren

* minder stress

Praktisch:

Creative Growth biedt een op een sessies aan.

* Bij mij thuis.

* via skype

Kosten: sliding scale: 70-80 euro.

Bij directe afname van 5 sessies 65-75 per sessie

Studenten: Sliding scale: 50 – 70 euro.

Bij afname van 5 sessies 45-65  per sessie

become more of who you are and what you want to be!               (Tiny bit further down for english text!)

BOEK NU HIER EEN SESSIE: BOOK A SESSION RIGHT HERE!

Of bel/ or Call: Hilde

0031 647960647

What:

The Tamalpa life art process is a revolutionary movement based expressive arts therapy method, witch incorporates drawing, poetic writing, vocalizing and improvisational performance.

It enlivens dialogue between body and imagination, life experiences and art making.

you will tap into art’s symbolic language to creatively uncover those parts of your stories that are holding you back in life.

It re-enforces the parts of your experiences and story that strengthen and inspires you and learns you how to utilize them.

So you will become more of what you  are and who you want to become.

Why expressive arts coaching and therapy from Creative Growth?

The creative process entails similar highs and low’s, emotional states and feelings one also experiences in daily life

Anxiety, desperation, fear, anger. But also Joy, fulfillment, content and a sense of accomplishment.

While engaging with the creative process you will learn to relate to diverse feeling states in a playfull and flexible way.

It helps to articulate feelings that are not easily put into words or are difficult to recognize.

you can safely dive into chaos and encounter overwhelming feelings in a safe and contained way: letting the arts hold the difficulties. So its not you who has to do all the work. The arts will work for and through you.

For who?   for people who

* want more Mental, Emotional and Physical resilience

*  wish to live a more wholesome and fulfilling live

*  Suffer from Addictive habits like: Eating, Alcohol, Drugs, Love, Technologie etc

*  Experience Anxiety

* Are overly critical to themselves:  The inner critic voice that keeps telling you your not good enough. And who causes serious damage to your health and sense of wellbeing.

* Artists who want help with their career. And how to feel self-confident and more creative

* if you suffer from Trauma and its aftermath: Stress, insomnia, changed behavior, absent mindedness, restless. If you feel like your stuck ore constantly on the run. if you are Without energy

* If you want to feel more depth and meaning in your life. And want to feel more embodied and connected to yourself and the world around you

* Want to live more in the moment and enjoy the now! in stead of constantly living in the past ore be busy with your future

What will it do for you?

* You’ll find more peace of mind, less stress. and a sense of being relaxed.

* you will develop a better emotional mental and physical health.

* enhances and expands your creativity

* Mental emotional and physical resiliency will get bigger.

* Healthier body image

* creates and promotes selfconfidence

* Your relation to your body will improve and you can find its innate wisdom. You will be able to read its signs and signals that will improve your choice making.

* You will experience your body as a safe place. A place that can give you shelter from overwhelming and difficult experiences.

Practical

Creative Growth offers one on one customized sessions:

* At your place

* In my place

* Via Skype

Costs: sliding scale: 70-80 euro.

Book a 5 session package and pay 65-75 per session

Students: Sliding scale: 50 – 70 euro.

Book a 5 session package and pay 45-65 per session

 

BOOK A SESSION RIGHT NOW!  AND BECOME MORE OF WHO YOU ARE AND WHAT YOU WANT TO BE!

Email:

Elbershilde@gmail.com

Ore call

0031 64760647

 

 

 

 

 

 

Advertisements